12bz BIP
Pomoc rodzinie
Wtorek, 12 grudzień 2017 r.
03.09.2012
Kontakty z osobami, które zapewnią pomoc i wsparcie psychologiczne i oferta pomocy psychologicznej.
03.09.2012
Przed rodzinami wojskowymi stoi wiele wyzwań i trudności w czasie trwania misji.