12bz BIP
Aktualności
Poniedziałek, 18 czerwiec 2018 r.
27.01.2017
Jednym z głównych celów ćwiczenia pk. BISON DRAWSKO 2017 jest współpraca w środowisku międzynarodowym, dlatego w piątek 27 stycznia br. dla szkolących się żołnierzy przygotowano wiele epizodów sprawdzających to zagadnienie.

 

Priorytetowym zamierzeniem piątkowych manewrów było rozpoznanie rejonu działania potencjalnego przeciwnika oraz brzegu jeziora Zły Łęg, przygotowanie oraz przeprowadzenie przeprawy sił i środków, a także uchwycenie i umocnienie przyczółków. Stawiając rozkaz bojowy Dowódca 43 Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Jan Swillens podkreślił: - „Dzisiejsze zadanie jest bardzo skomplikowane, wymaga idealnej współpracy różnych pododdziałów, ale w pełni wierzę w profesjonalizm i wysoki poziom wyszkolenia żołnierzy 43 Brygady, jak również tych podporządkowanych mi na czas ćwiczenia”.

Po rekonesansie terenu przeprowadzonym przez holenderski pododdział rozpoznawczy, w godzinach nocnych i porannych 11 batalion inżynieryjny z Wezep przeprowadził przeprawę pontonową żołnierzy i Rosomaków 2 kompanii piechoty zmotoryzowanej (3 batalion piechoty zmotoryzowanej z 12 Brygady Zmechanizowanej), a także żołnierzy i czołgów PT-91 Twardy 1 kompanii czołgów (9 Brygada Kawalerii Pancernej). W późniejszych godzinach pododdział inżynieryjny przeprawił również żołnierzy holenderskich z kołowymi transporterami Bushmaster. Ćwiczące międzynarodowe pododdziały osiągnęły powodzenie w prowadzonych działaniach dzięki modelowemu współdziałaniu. Pozwoliło to umocnić swoje pozycje na zdobytych przyczółkach i odepchnąć przeciwnika na znaczną odległość.

Bezpośrednio po wykonaniu zadania swoimi refleksjami podzielił się Dowódca 2 kompanii piechoty zmotoryzowanej kapitan Kamil Kostyła. „Dla żołnierzy 2 kompanii ćwiczenie to ma wyjątkowy charakter, ponieważ pierwszy raz mamy okazję współpracować z armią holenderską. Możemy zatem porównać obowiązujące procedury, możliwości techniczne sprzętu oraz wymienić się doświadczeniami z innych ćwiczeń lub misji. Bez wątpienia będzie to dla nas cenna praktyka” – powiedział kpt. Kostyła. „Dzisiejsze zadanie wymagało wielowymiarowego współdziałania różnych pododdziałów. Potwierdziło ono, iż żołnierze są dobrze przygotowani do ćwiczenia, a zaangażowanie jest wśród nich bardzo wysokie” - podsumował Dowódca 3 batalionowego zgrupowania taktycznego podpułkownik Krzysztof Duda.


Tekst i zdjęcia: por. Błażej Łukaszewski