12bz BIP
Aktualności
Sobota, 21 kwiecień 2018 r.
25.04.2017
Święto 2. stargardzkiego batalionu saperów miało wyjątkowy charakter. Uroczyste obchody dorocznego święta saperów Błękitnej Brygady połączone były z przekazaniem obowiązków dowódcy batalionu.

 

Corocznie w kwietniu w jednostkach inżynieryjnych honoruje się wysiłek saperskich zmagań na frontach wojennych oraz dokonania podczas codziennej pokojowej służby uroczyście obchodząc Święto Wojsk Inżynieryjnych. Wtedy swoje święto obchodzą także saperzy - żołnierze 2. stargardzkiego batalionu saperów. Tegoroczne obchody Dnia Sapera rozpoczęły się 24 kwietnia mszą świętą w intencji saperów Rzeczypospolitej Polskiej w Kolegiacie NMP Królowej Świata w Stargardzie. Uroczystą mszę świętą w intencji saperów odprawił ksiądz kapelan kapitan Robert Dębiński oraz ksiądz kapelan podporucznik Rafał Daniec. Kolejny dzień obchodów, 25 kwietnia rozpoczął wykład historyczny pt: "Wspólna przeszłość, ale różne losy puławskich kaniowczyków"  przeprowadzony przez zaprzyjaźnionych historyków z Puław, a także sympatyków  batalionu Panów Zbigniewa Kiełba i Lecha Marczaka. Następnie na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie przy grobach saperskich odbył się Apel Pamięci. Po salwie kompanii honorowej reprezentacyjnej batalionu, nastąpiło złożenie wieńców pod obeliskiem upamiętniającym czyny saperów. Zaproszeni goście oraz żołnierze udali się na plac apelowy batalionu, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości.

Po złożeniu meldunku dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej pułkownik Piotr Trytek przywitał się ze sztandarem jednostki i dokonał przeglądu pododdziałów. Wśród zaproszonych gości dowódca batalionu przywitał: przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pana Posła Michała Jacha, starostę stargardzkiego Pana Ireneusza Rogowskiego, honorowego sapera batalionu płk. rez. Waldemara Zakrzewskiego, młodzież stargardzkich szkół, przedstawicieli służb mundurowych ze Stargardu oraz sympatyków batalionu. "... Saperzy swoją codzienną służbą na przykoszarowych placach ćwiczeń, w garnizonach, na poligonach szkolą się doskonaląc swoje umiejętności w realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego: w budowie i  pokonywaniu zapór inżynieryjnych, wykonywaniu niszczeń zaporowych, urządzaniu i utrzymywaniu przepraw przez przeszkody wodne, rozbudowie fortyfikacyjnej terenu, rozminowaniu terenu, przygotowaniu i utrzymywaniu infrastruktury drogowej w trakcie działań taktycznych. Wojska inżynieryjne to dzisiaj coraz nowocześniejszy sprzęt techniczny, coraz lepsze wyposażenie ale i coraz większe wymagania od współczesnego pola walki. Bez wsparcia inżynieryjnego, bez wysiłku saperów nie byłoby możliwe prowadzenie działań bojowych." - takie słowa skierował do żołnierzy podpułkownik Sławomir Szwemin.

Uroczysty apel jest doskonałą okazją do wyróżnienia saperów za ich codzienną, ofiarną służbę wojskową. Na wniosek kapituły ds. odznaki pamiątkowej, pamiątkową odznakę 2. stargardzkiego batalionu saperów otrzymali: płk Piotr Trytek, ksiądz kpt. Robert Dębiński, ppłk rez. Andrzej Jachniak, mł. chor. Tomasz Prochera, mł. chor. Leszek Kałka, st. sierż, Robert Kmiecik, sierż. Grzegorz Gawrysiak, plut. Jacek Łagiewka, plut. Grzegorz Pacek, st. szer. Paweł Dziemian. Za wzorowe przygotowanie się do centralnych zawodów użyteczno - bojowych, profesjonalizm oraz wysoki poziom wyszkolenia dowódca jednostki podpułkownik Sławomir Szwemin wyróżnił pismem pochwalnym ze zdjęciem wyróżnionego żołnierza na tle sztandaru: plut. Rafała Zmudziejewskiego, st. szer. Laurencjusza Kubiaka, st.szer. Marcina Szulczewskiego, st.szer. Norberta Kokorzyckiego, szer. Pawła Tomkowicza, szer. Włodzimierza Liersza, szer. Norberta Stachurę, szer. Jacka Skórkę. Zwycięska drużyna saperów otrzymała z rąk szefa szkolenia "Dwunastki" pułkownika Dariusza Machuli puchar  za godne reprezentowanie 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi za oddanie 6 litrów krwi otrzymał por. Dawid Hoinka oraz 12 litrów st.szer. Krzysztof Oleszek.

To był szczególny dzień dla saperów nie tylko ze względu na Dzień Sapera. Dzisiaj nastąpiła też zmiana na stanowisku dowódcy 2. stargardzkiego batalionu saperów. Podpułkownik Sławomir Szwemin obejmie obowiązki na wyższym stanowisku służbowym, zastępcy dowódcy 2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu. "Panie Pułkowniku, serdecznie dziękuję za 5 lat dowodzenia batalionem. Dzięki Pana zaangażowaniu i postawie stargardzcy saperzy są bardzo dobrze przygotowani do realizacji zadań w kraju i za granicą. Dziękuję bardzo za właściwe rozumienie obowiązków służbowych oraz profesjonalizm podczas swojej służby. Trud włożony w codzienną, rzetelną służbę wojskową dobrze służy 12 Brygadzie Zmechanizowanej, społeczeństwu regionu i naszej ojczyźnie. Nowy dowódca batalionu, pan podpułkownik Mirosław Zyber jest żołnierzem wielce doświadczonym, specjalistą w dziedzinie inżynierii wojskowej i planowania. Panie pułkowniku jestem pewien, że zdobyte przez Pana doświadczenie będzie służyło pana działalności. Gratuluję objęcia tak ważnego i zaszczytnego stanowiska" - powiedział dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej pułkownik Piotr Trytek.

 Podpułkownik Sławomir Szwemin żegnał się ze swoimi żołnierzami takimi słowami: "Pragnę podziękować oficerom, podoficerom, szeregowym, pracownikom wojska za bardzo dobrą służbę i pracę, dzięki której udowadniamy, że 2. stargardzki batalion saperów jest sprawnym ogniwem "Błękitnej Brygady" oraz 12. Dywizji Zmechanizowanej. Chwała saperom!".  "Mam poczucie odpowiedzialności jaka spoczywa na mnie w chwili przejęcia sztandaru jednostki. Objęcie dowodzenia to dla mnie wielki zaszczyt, ale i wielki ogrom pracy, wyzwań i obowiązków wynikających z dowodzenia w tak dobrze funkcjonującej i realizującej zadania na bardzo wysokim poziomie jednostce wojskowej" – powiedział obejmujący obowiązki dowódcy batalionu podpułkownik Mirosław Zyber. Po okolicznościowych przemówieniach oficjalne uroczystości zakończyła defilada pododdziałów i sprzętu stargardzkiego batalionu.

Tekst: szer. Judyta Młynarczyk