12bz BIP
Aktualności
Poniedziałek, 18 czerwiec 2018 r.
28.04.2017
Prawie 150 elewów - z ponad 220 wcielonych w styczniu br. - zakończyło swoje przeszkolenie wojskowe w ramach czteromiesięcznego I turnusu służby przygotowawczej.

 

2 i 3 stycznia 2017 roku   ponad 220 ochotników przybyło do Błękitnej Brygady, by uczestniczyć w przeszkoleniu  wojskowym  w ramach I turnusu służby przygotowawczej. Czteromiesięczne szkolenie kursowe na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych było podzielone na dwie części. W pierwszej części – która trwała do końca marca-  elewi poznali  podstawy wojskowego rzemiosła i złożyli uroczystą przysięgę wojskową. Będąc na dwóch kompaniach szkolnych , dowodzonych przez doświadczonych żołnierzy zawodowych -  ochotnicy zdobyli podstawową   wiedzę i niezbędne umiejętności, jakie powinien posiadać każdy kandydat na żołnierza zawodowego.   W ostatnim, czwartym miesiącu służby  elewi zdobyli  kwalifikacje specjalistyczne jako  strzelcy karabinka szturmowego oraz obsługi  karabinów maszynowych i granatników przeciwpancernych , a także  moździerza  LM-60. 

Z ogólnej  liczby 222 ochotników ,  do końca intensywnego szkolenia  wytrwało  146 żołnierzy. Żołnierzy , którzy z wielkim zaangażowaniem , determinacją  i  sukcesem zgłębiali  tajniki wojskowego rzemiosła. Świadczą o tym chociażby  wyniki uzyskane  przez poszczególne  plutony  po zakończeniu   szkolenia specjalistycznego.  Wysokie  oceny średnie: 4,47 - za strzelanie  z karabinów maszynowych UKM 200P;  4,78 -  ze strzelania  z granatnika  przeciwpancernego RPG ;  5,00  - za wykonywanie zadań ogniowych  z moździerza LM60  i 4,58 za strzelanie z karabinka szturmowego Beryl – świadczą o tym, ze sami żołnierze jak i  ich  dowódcy  efektywnie wykorzystali czteromiesięczne szkolenie  w Błękitnej Brygadzie. 

W  czwartek( 27 kwietnia br. ) zastępca  Komendanta Nieetatowego Ośrodka Szkolenia Służby Przygotowawczej major Sebastian Grell , podczas zbiórki podziękował wszystkim żołnierzom, którzy wytrwali do końca by zdobyć wojskowe umiejętności oraz pogratulował wytrwałości, determinacji i wyników.  Czterdziestu jeden żołnierz y- "Najlepszych  z najlepszych"  zostało  wyróżnionych nagrodami  finansowymi  i listami gratulacyjnymi. Major Grell podziękował również wszystkim żołnierzom zawodowym, którzy przez cztery miesiące uczyli żołnierzy służby przygotowawczej podstaw wojskowego rzemiosła.

 W piątek, ( 28 kwietnia br. )  elewi Błękitnej Brygady, po rozliczeniu się z jednostką powrócą w rodzinne strony. Ich następcy  pojawią się w szczecińskich koszarach  już w następnym tygodniu, by przez kolejne cztery miesiące próbować sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej.