12bz BIP
Aktualności
Poniedziałek, 18 czerwiec 2018 r.
08.05.2017
4 i 5 maja br. blisko 200 ochotników do służby przygotowawczej stawiło się w szczecińskich koszarach 12Brygady Zmechanizowanej.

 

W szczecińskich koszarach Błękitnej Brygady  zakończyło się dwudniowe przyjęcie ochotników do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach II turnusu służby przygotowawczej. Za kilka dni, a dokładnie 15 maja  br.-  w dzień Święta 12 Brygady Zmechanizowanej ,  odbędzie się uroczyste wręczenie broni, a w czerwcu elewi Błękitnej Brygady złożą uroczystą przysięgę wojskową.

Blisko 200 elewów czeka ciężkie  czteromiesięczne szkolenie, które podzielone jest na dwa etapy: szkolenie podstawowe i szkolenie specjalistyczne.  Będąc na dwóch kompaniach szkolnych , dowodzonych przez doświadczonych żołnierzy zawodowych -  ochotnicy zdobędą podstawową   wiedzę i niezbędne umiejętności, jakie powinien posiadać każdy kandydat na żołnierza zawodowego. Kandydaci poznają wojskowe przepisy i regulaminy, zostaną też przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy oraz  ochrony przeciwpożarowej . Potem rozpoczną naukę wojskowego abecadła. Będą to zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Elewów czeka szkolenie strzeleckie, taktyczne, saperskie, medyczne, ale też zajęcia dotyczące musztry i  terenoznawstwa.  Przez kolejne dwa miesiące  elewi będą kontynuować szkolenie ogólnowojskowe. W ostatnim, czwartym miesiącu służby zdobędą kwalifikacje specjalistyczne jako  kierowcy, obsługi  karabinów maszynowych , granatników przeciwpancernych,  granatników MK-19,  a także  moździerza LM-60.

W przyszłości będą mogli wstąpić w szeregi Wojska Polskiego jako żołnierze wojsk operacyjnych, wojsk obrony terytorialnej, narodowych sił rezerwowych czy stanowić rezerwy osobowe. Szkolenie II turnusu służby przygotowawczej potrwa do 31 sierpnia br.


Źródło: strona internetowa DG RSZ.