12bz BIP
Aktualności
Piątek, 17 sierpień 2018 r.
23.11.2017
W czwartek, 23-go listopada br. ze służbą w 12. Brygadzie Zmechanizowanej pożegnało się trzech doświadczonych oficerów i jeden podoficer: kapitan Radosław Żygadło, kapitan Iwo Listewnik, porucznik Joanna Prezlata oraz młodszy chorąży Zbigniew Sembaty
Kapitan Radosław Żygadło – rozpoczął naukę jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, którą ukończył w 2003roku. Następnie kontynuował naukę jako słuchacz w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
W latach 2005 – 2012 pełnił służbę w 2 Brygadzie Zmechanizowanej. Uczestnik Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni i Hercegowinie. Od 2012 roku pełnił obowiązki w 12 Brygadzie Zmechanizowanej.
Kapitan Iwo Listewnik – rozpoczął służbę w 2007 roku w  Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Od 2008 roku służył na rożnych stanowiskach w „Błękitnej Brygadzie”. Uczestnik Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistan jako oficer łącznikowy oraz oficer w sekcji operacyjnej.
Porucznik Joanna Prezlata – swoją służbę w 12 Brygadzie Zmechanizowanej rozpoczęła od 2007 roku po ukończeniu nauki w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Pełniła obowiązki w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistan w 2009 i 2013 jako konsultant ds. profilaktyki psychologicznej. Od 2013 roku wypełniała obowiązki oficera wychowawczego w dywizjonie przeciwlotniczym 12. Brygady Zmechanizowanej.
Młodszy chorąży Zbigniew Sembaty – rozpoczął służbę wojskową w 1993 roku jako elew w 5 Pułku Zmechanizowanym. Od 1996 roku służył w 12. Brygadzie  Zmechanizowanej na stanowisku dowódcy drużyny. W 2003 roku uczestnik Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Irak, 2008 roku służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Kosowie. Podoficer z dniem 5-go grudnia br. został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe.

Po odczytaniu stosownych decyzji personalnych i rozkazów Dowódca „Błękitnej Brygady”  podziękował żołnierzom za  wzorowe  wykonywanie zadań i życzył wszelkiej pomyślności oraz  żołnierskiego szczęścia w nowych miejscach służby.
Każdy z odchodzących  w krótkich żołnierskich słowach podziękował  obecnym na pożegnaniu za doświadczenia, które zdobył dzięki swoim przełożonym jak i swoim podwładnym. Po wpisach do Księgi Pamiątkowej i życzeniach od obecnych na ceremonii oficerów, podoficerów i szeregowych z Błękitnej Brygady ostatnim  akcentem czwartkowego pożegnania były pamiątkowe zdjęcia z jego uczestnikami.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wzorową służbę i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym!
 
Zdjęcia: st. chor. Ryszard Królak
Tekst: por. Bartłomiej Kulesza