12bz BIP
Aktualności
Poniedziałek, 18 czerwiec 2018 r.
12.01.2018
Od 10-go do 11-go stycznia br. w ramach zajęć doskonalących na obiektach szkoleniowych Błękitnej Brygady odbyły się kwalifikacje do szkoły podoficerskiej.
Weryfikacje kandydatów na podoficerów rozpoczął Szef Sekcji Szkoleniowej major Sebastian Grell. Żołnierze przeszli szereg sprawdzianów między innymi z wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmujących: Regulamin Ogólny SZ RP, Ceremoniał Wojskowy SZ RP, Kodeks Honorowy żołnierza WP, program strzelań z broni strzeleckiej, problematykę z zakresu dyscypliny wojskowej, normy taktyczne oraz medyczne. Do weryfikacji przystąpiło 22 kandydatów. Odpowiedzialnym za cały zakres przeprowadzonych sprawdzianów był Starszy Podoficer Dowództwa Błękitnej Brygady starszy chorąży sztabowy Tomasz Fudali. Na egzamin wstępny do szkoły podoficerskiej
w Poznaniu zostanie zgłoszonych 11 najlepszych kandydatów, którzy w kwalifikacjach uzyskali punktację rokującą
na zdanie egzaminu wstępnego do Szkoły Podoficerskiej. Najlepszy wynik uzyskał starszy szeregowy Wojciech Wilczak
z batalionu logistycznego, drugie i trzecie miejsca zajęli: starszy szeregowy Rafał Kamiński z 3. batalionu piechoty zmotoryzowanej, oraz starszy szeregowy Damian Lewandowski z batalionu logistycznego. Serdecznie gratulujemy!
 
Zdjęcia: szer. Piotr Pytel
Tekst: por. Bartłomiej Kulesza