12bz BIP
Aktualności
Poniedziałek, 18 czerwiec 2018 r.
09.03.2018
08 marca br. w Sali Tradycji 12 Brygady Zmechanizowanej odchodzącego oficera pożegnał Dowódca Brygady pułkownik dypl. Piotr Trytek
Kapitan Jacek Bednarz –  absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych
w Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły rozpoczął służbę w 9 Pułku Zmechanizowanym. Swoją służbę w Błękitnej Brygadzie rozpoczął od 1996 roku. Uczestnik Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Iraku w 2003 roku.

08 marca br. w Sali Tradycji 12 Brygady Zmechanizowanej odchodzącego oficera pożegnał Dowódca Brygady pułkownik dypl. Piotr Trytek, który podziękował  odchodzącemu kapitanowi za lata służby i działalność w Błękitnej Brygadzie. W uroczystym pożegnaniu oficera, zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym, uczestniczyli licznie zgromadzeni przedstawiciele środowiska oficerów, podoficerów, szeregowych oraz pracowników cywilnych 12 Brygady Zmechanizowanej. Po wpisie do księgi pamiątkowej i życzeniach od obecnych na ceremonii żołnierzy Błękitnej Brygady ostatnim  akcentem czwartkowego pożegnania były pamiątkowe zdjęcia z jego uczestnikami.

Serdecznie dziękujemy za wzorową służbę i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym!

Zdjęcia: szer. Piotr Pytel 1bpzmot/12BZ