12bz BIP
Aktualności
Poniedziałek, 18 czerwiec 2018 r.
12.03.2018
Szkolenie z ochrony przed bojowymi środkami trującymi i substancjami promieniotwórczymi 12 Brygady Zmechanizowanej
Podczas trwającego szkolenia poligonowego w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – Drawsko Pomorskie w „rejonie skażeń” pluton chemiczny batalionu dowodzenia 12 Brygady Zmechanizowanej przeprowadził zajęcia z ochrony przed bojowymi środkami trującymi
i substancjami promieniotwórczymi z dowództwem, sztabem, pionem szkolenia oraz pododdziałami 12 Brygady Zmechanizowanej. Żołnierze podczas praktycznego szkolenia ćwiczyli m.in.: posługiwanie się sprzętem i środkami ochrony przed skażeniami znajdującymi się na indywidualnym wyposażeniu żołnierza, sprawdzenie szczelności i dopasowania filtracyjnych masek przeciwgazowych w atmosferze skażonej, pokonywanie odcinka terenu skażonego, prowadzenie natychmiastowej likwidacji skażeń, działanie po napotkaniu terenu skażonego i w terenie skażonym. Zajęcia sprawdziły umiejętności posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami, a także przygotowanie poszczególnych pionów funkcyjnych do wykonywania zadań w warunkach rzeczywistego skażenia terenu substancjami chemicznymi i promieniotwórczymi.

Zdjęcia i tekst: por. Bartłomiej Kulesza 12BZ