12bz BIP
Aktualności
Poniedziałek, 16 lipiec 2018 r.
05.04.2018
Od 21 lutego do 30 marca batalion logistyczny 12 Brygady Zmechanizowanej realizowały zadania związane z zabezpieczeniem szkolenia poligonowego w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – Drawsko.
O znaczeniu logistyki nie trzeba nikogo przekonywać, albowiem działanie pododdziałów  "bojowych" bez paliwa, amunicji czy żywności jest niemożliwe. Podobnie jest z ewakuacją
i remontami uszkodzonego sprzętu. Aby skutecznie wykonać stojące przed nimi zadania żołnierze z kompanii zaopatrzenia i kompanii remontowej Błękitnej Brygady wkładali dużo wysiłku w doskonalenie swoich umiejętności. Batalion logistyczny 12 Brygady Zmechanizowanej realizował zabezpieczenie logistyczne w różnych obszarach, takich jak zaopatrzenie w materiały pędne i smary, wydawanie środków bojowych, realizował obsługę i naprawę sprzętu wojskowego w zakresie przynależnym dla kompanii remontowej, a także zarządzanie zakontraktowanymi urządzeniami sanitarnymi.  Poligonowy Punkt Żywienia (PPŻ) zajmował centralne miejsce na obozowisku. Swój kunszt prezentowało tam 22 kucharzy z Błękitnej Brygady. Przygotowanie posiłków wymagało od nich pracy zmianowej: od 04.00 do 22.00. „Musimy gotować smacznie ale przede wszystkim z zachowaniem restrykcyjnych przepisów” – st. chor. sztab. Leszek Chudziński. Różnorodność zadań realizowanych przez pododdziały zgrupowania poligonowego wygenerowała zorganizowania Polowego Parku Sprzętu Technicznego, który zabezpieczała kompania remontowa. Polowy Punkt Środków Bojowych, Polowy Punkt Środków Zaopatrzenia (MPS), Polowy Punkt Mundurowy zabezpieczała kompania zaopatrzenia. „Realizacja zadań związanych
z zabezpieczeniem logistycznym w pełnym spektrum pozwala pododdziałom bojowym skupić się na wykonywaniu zdań zgodnie z ich wojennym przeznaczeniem. Wypoczęci i odpowiednio zaopatrzeni żołnierze oraz sprawny sprzęt wojskowy to dla nas największa satysfakcja za wykonaną pracę podczas szkolenia poligonowego"
– podsumował podpułkownik Adam Wawszczyk.

Zdjęcia: por. Bartłomiej Kulesza 12BZ