12bz BIP
Aktualności
Poniedziałek, 16 lipiec 2018 r.
07.04.2018
Od 2 grudnia 2017 roku do 21 kwietnia 2018 roku 12 Brygada Zmechanizowana uczestniczy w II edycji projektu „ Samoobrona Kobiet”

12 Brygada Zmechanizowana jest jedną z wielu jednostek wojskowych wybranych
do przeprowadzenia zajęć II edycji samoobrony dla kobiet. Podczas pierwszych zajęć instruktorzy 12 Brygady Zmechanizowanej zaprezentowali kursantkom wszystkie techniki, które są realizowane podczas całego cyklu szkoleniowego, m.in.: przyjęcie postawy obronnej
w przypadku agresji zewnętrznej, uwalnianie się z uchwytu, obrona przed kopnięciem, duszeniem, uderzeniem, atakiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia czy z udziałem kilku napastników. Każde zajęcia poprzedzone są rozgrzewką przygotowującą do wysiłku oraz ćwiczeniami ogólnorozwojowymi poprawiającymi kondycję fizyczną. „Panie uczestniczące w zajęciach wykazują ogromne zaangażowanie, dzięki któremu mamy ogromną satysfakcję z prowadzenia zajęć.” – instruktor: st. szer. Marcin Stefaniuk (das/12BZ).
Samoobrona Kobiet to program 10 bezpłatnych, kilkugodzinnych szkoleń praktycznych dla pełnoletnich kobiet, które chcą nauczyć się i rozwijać umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu,  zwłaszcza wynikających z zastosowanej wobec nich przemocy fizycznej.
Zajęcia samoobrony dla kobiet prowadzone przez instruktorów 12 Brygady Zmechanizowanej pozwalają budować
w sobie większą pewność swoich umiejętności w czasie różnych sytuacji życiowych, których nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jestem zadowolona, że mogę uczestniczyć w takich zajęciach, dzięki nim podnoszę swoją kondycję fizyczną”
– podsumowała uczestniczka zajęć – Aneta G.

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie instruktorom oraz uczestniczkom zajęć!

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kulesza 12 BZ

fotogaleria: