12bz BIP
Aktualności
Poniedziałek, 16 lipiec 2018 r.
11.04.2018
Od 09 do 10 kwietnia br. w 12 Brygadzie Zmechanizowanej odbyły się kwalifikacje podoficerskie.
29 kandydatów i kandydatek zgłosiło się do kwalifikacji podoficerskich. Na egzamin wstępny do Szkoły Podoficerskiej w Poznaniu zostaną zgłoszeni kandydaci, którzy w kwalifikacjach uzyskali punktację rokującą na zdanie egzaminu wstępnego do Szkoły Podoficerskiej. W ciągu dwóch dni żołnierze przeszli szereg testów, wśród których zaliczali egzaminy teoretyczne, praktyczne oraz testy sprawnościowe. W ten sposób weryfikowana jest siła, zwinność i wytrzymałość kandydatów. Pomyślne zdanie testów otwiera przed żołnierzami dalsze możliwości rozwoju zawodowego. Odpowiedzialnym za cały zakres przeprowadzonych sprawdzianów był Starszy Podoficer Dowództwa
12 Brygady Zmechanizowanej starszy chorąży sztabowy Tomasz Fudali. Najlepszy wynik uzyskał: starszy szeregowy Damian Lewandowski z batalionu logistycznego, drugie i trzecie miejsca zajęli: starszy szeregowy Łukasz Czapski
z 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej, oraz starszy szeregowy Krzysztof Pogorzelski z batalionu dowodzenia.

Serdecznie gratulujemy!

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kulesza 12BZ