12bz BIP
Aktualności
Piątek, 17 sierpień 2018 r.
10.05.2018
8 maja br. w 12 Brygadzie Zmechanizowanej zakończyło się dwudniowe przyjęcie ochotników do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach II turnusu służby przygotowawczej

7-go oraz 8-go maja br. prawie 100 ochotników przybyło do Błękitnej Brygady, by odbyć czteromiesięczne przeszkolenie wojskowe. Kandydaci na żołnierzy zawodowych poznają podstawy wojskowego rzemiosła, zdobędą podstawową wiedzę i niezbędne umiejętności, jakie powinien posiadać każdy kandydat na żołnierza zawodowego. Elewi służby przygotowawczej rozpoczną szkolenie podstawowe, które zostanie zakończone egzaminem. Po zaliczeniu szkolenia podstawowego ochotnicy przejdą szkolenie specjalistyczne, w czasie którego zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne wymagane dla danej specjalności wojskowej. W przyszłości będą mogli wstąpić w szeregi Wojska Polskiego jako żołnierze Wojsk Operacyjnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Narodowych Sił Rezerwowych czy stanowić rezerwy osobowe. Szkolenie II turnusu służby przygotowawczej potrwa do 31 sierpnia br.
Wszystkim ochotnikom życzymy wytrwałości w czasie szkolenia!

Zdjęcia i tekst: por. Bartłomiej Kulesza 12BZ

fotogaleria: