12bz BIP
Aktualności
Piątek, 17 sierpień 2018 r.
24.05.2018
Od 14-go do 25-go maja Kompanijny Moduł Ogniowy „RAK” z kompanii wsparcia 1. batalionu piechoty zmotoryzowanej „Legionów” uczestniczy w zgrupowaniu poligonowym w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu
Zgrupowanie zainaugurowano 15 maja uroczystą zbiórką ćwiczących z udziałem Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych cz. p.o. płk dypl. Zenona Wiśniewskiego. W ramach badań eksploatacyjno-wojskowych pododdział realizuje trening kierowania ogniem z wykorzystaniem amunicji bojowej. Weryfikacji podlega sprawdzenie zapisów aktualnych dokumentów normujących zasady użycia pododdziałów artylerii. Po raz pierwszy w Wojsku Polskim odbywa się strzelanie sekwencyjne (MRSI) do pięciu różnych celów jednocześnie. Ponadto na bazie pododdziału realizowane są metodyczne zajęcia pokazowe Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na temat: „Działania kompanii wsparcia w oparciu o Kompanijny Moduł Ogniowy „RAK” w rejonie wyjściowym i rejonie manewrowania. Celem zgrupowania jest integracja elementów systemu dowodzenia, rozpoznania i rażenia w ramach realizacji połączonego wsparcia ogniowego, w tym doskonalenie umiejętności wykorzystania nowowprowadzonego sprzętu do Sił Zbrojnych RP, aby efekt prowadzenia ognia był jak najskuteczniejszy. Trzon sił biorących udział w szkoleniu stanowią pododdziały 5., 11. i 23. Pułku Artylerii, ale na toruńskim poligonie ćwiczą z Kompanijnym Modułem Ogniowym
z 12 Brygady Zmechanizowanej również siły i środki z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 6. Brygady Powietrznodesantowej, 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, 17. Brygady Zmechanizowanej, 10. Brygady Kawalerii Pancernej, 18. pułku rozpoznawczego, 4. pułku chemicznego i 2. Ośrodka Radioelektronicznego.
Ponadto w dwutygodniowym zgrupowaniu uczestniczą  kursanci Akademii Sztuki Wojennej, podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych, a także przedstawiciele Illinois Army National Guard.

Zdjęcia: kpt. Remigiusz Kwieciński, st. szer. Janusz Kordulewski 1bpzmot/12BZ
Tekst: por. Bartłomiej Kulesza 12BZ