12bz BIP
Aktualności
Piątek, 17 sierpień 2018 r.
28.05.2018
Zajęcia zintegrowane są najlepszą formą sprawdzenia przygotowania żołnierzy do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem
W 12. Brygadzie Zmechanizowanej wyszkolenie żołnierzy jest zawsze priorytetem.
Dowodem tego były zajęcia zintegrowane 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich. W dniach: 22-24 maja br. pod okiem kierownika zajęć – podpułkownika Piotra Balona pododdziały  2 batalionu piechoty zmotoryzowanej realizowały zagadnienia taktyczne oraz ogniowe w oparciu o infrastrukturę szkoleniową garnizonu Stargard. W ramach pierwszej części zajęć  żołnierze batalionu ćwiczyli zagadnienia taktyczne polegające na rozpoznaniu drogi marszu i rejonu ześrodkowania oraz na reagowaniu przez pododdział na różnego rodzaju incydenty. Zweryfikowani zostali również dowódcy wszystkich szczebli w zakresie stawiania zadań. Podczas drugiej części zajęć głównym zagadnieniem taktycznym była obrona, kontratak  oraz luzowanie pierwszorzutowych kompanii przez odwodowe pododdziały. W wyniku intensywnie prowadzonej walki kompania logistyczna otrzymywała zadania uzupełniania środków bojowych. Zgodnie z zaplanowanym scenariuszem logistycy realizowali konwoje, na które przeciwnik wykonywał ataki, natomiast kompania wsparcia osłaniała 2. kompanię zmotoryzowaną, która była poddana ocenie poziomu wyszkolenia – co stanowiło główny cel zajęć zintegrowanych.  Zasadniczym zadaniem kompanii dowodzenia było rozwinięcie stanowiska dowodzenia oraz zmiany jego położenia w wyniku działań przeciwnika.
„Siła batalionu tkwi w doskonałym połączeniu i współdziałaniu poszczególnych pododdziałów. Ponadto aby efektywnie wykorzystać siłę rażenia pododdziałów bojowych należy w pierwszej kolejności właściwie wykonać manewr taktyczny.  Podczas 3-dniowych zajęć wykonaliśmy szereg zadań taktycznych i ogniowych łącząc je w jedną spójną całość” – podsumował dowódca 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich podpułkownik Piotr Balon.

Zdjęcia i tekst: por. Bartłomiej Kulesza 12BZ