12bz BIP
Aktualności
Poniedziałek, 16 lipiec 2018 r.
09.07.2018
W sobotę 07. lipca br. odbyły się uroczystości związane z obchodami święta 2. batalionu piechoty zmotoryzowanej, połączone z wręczeniem repliki sztandaru 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
14 batalion Ułanów Jazłowieckich Błękitnej Brygady swoje święto obchodzi w rocznicę szarży Jazłowieckiej. Uroczystości wedle tradycji rozpoczynały się dzień wcześniej apelem poległych.
W okresie międzywojennym wieczorem tego dnia po zapadnięciu zmroku, pułk zbierał się wokół pomnika poległych. Kultywując tradycję 14 batalion Ułanów Jazłowieckich obchody swojego święta rozpoczął od „Apelu Poległych” w piątek 6. lipca pod pomnikiem: „Pamięci Dowódców i Ułanów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich. Główne obchody święta miały miejsce
7 lipca br. na palcu apelowym w garnizonie Stargard i rozpoczęły się mszą świętą w kaplicy Klubu Żołnierskiego w intencji żołnierzy batalionu oraz ich rodzin. Ceremonię wręczenia repliki sztandaru rozpoczął dowódca uroczystości - major Maciej Paul od złożenia meldunku dowódcy batalionu – pułkownikowi Piotrowi Balonowi. Dowódca batalionu otrzymał replikę sztandaru 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich z rąk Dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji – generała brygady Macieja Jabłońskiego.  Replikę sztandaru ufundował: Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru.
„Dzisiejsza uroczystość jest wydarzeniem szczególnym i wyjątkowym – bo połączona jest z wręczeniem sztandaru, aktem symbolicznie najważniejszym w życiu każdej formacji wojskowej. Przyjmując sztandar 14pUJ – symbol tradycji
i osiągnięć pułku, rozpoczynamy kolejny etap naszej żołnierskiej służby, wpisując się tym samym w bogatą 100-letnią historię tego oddziału, będącego kawalerem Orderu Virtuti Militari za wojnę z bolszewikami w latach 1919-1921.”
– pułkownik Piotr Balon. Podczas oficjalnych uroczystości święta batalionu odczytano rozkazy o wyróżnieniach dla żołnierzy, a następnie wręczono żołnierzom i przyjaciołom batalionu pamiątkowe odznaki brygadowe i batalionowe.
„Możecie być dumni z wzorowo wykonywanych obowiązków, mimo że zadania jakie spoczywają na Waszych barkach nie należą do najłatwiejszych i nierzadko wymagają poświęcenia. Wasza żołnierska postawa stanowi doskonały i godny naśladowania wzór dla innych.” – pułkownik dypl. Piotr Trytek. Podczas ceremonii obecni byli również przedstawiciele województwa zachodniopomorskiego, przedstawiciele władz samorządowych Stargardu, dowódcy batalionów 12. Brygady Zmechanizowanej, przedstawiciele sztabu Brygady, przedstawiciele służb mundurowych, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta Stargard. Uroczystość zwieńczył pokaz musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy z 2. kompanii zmotoryzowanej 14. batalionu Ułanów Jazłowieckich.
Pokaz dynamiczny oraz defilada pododdziałów zakończyła oficjalne obchody. Ostatnim elementem sobotnich uroczystości był festyn oraz bieg „szarża ułańska” zorganizowany na terenie garnizonowej strzelnicy dla rodzin żołnierzy oraz licznie przybyłych gości i mieszkańców Stargardu.
 
Tekst: por. Bartłomiej Kulesza
Zdjęcia: por. Bartłomiej Kulesza, st. szer. Krzysztof Grubba