12bz BIP
Aktualności
Piątek, 17 sierpień 2018 r.
18.07.2018
W niedzielę 15 lipca br. w Warszawie, 2 batalion piechoty zmotoryzowanej Błękitnej Brygady brał udział w obchodach święta 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w Kościele Najświętszego Zbawiciela przy Placu Zbawiciela w Warszawie. We mszy uczestniczyli: replika sztandaru 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich wraz z dowódcą 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich ppłk. dr Piotrem Balonem i delegacją żołnierzy. Po nabożeństwie uczestnicy święta przemaszerowali pod Pomnik 1000 - lecia Jazdy Polskiej.

Po przyjęciu meldunku przez Dowódcę 14. batalionu Ułanów Jazłowieckich,  nastąpiło przywitanie gości, a następnie głos zabrał Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Po przemówieniu Ministra przeprowadzony został apel pamięci z salwą honorową, po których trębacz odegrał pieśń „Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie” oraz marsza pułkowego. Na zakończenie ceremonii delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

Kolejny etap uroczystości odbył się w Muzeum Wojska Polskiego. Po wprowadzeniu kompanii honorowej odegrano hasło Wojska Polskiego i oddano hołd sztandarom 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Przypomnieć należy w tym miejscu, iż 14. batalionowi Ułanów Jazłowieckich 7 lipca nadana została replika sztandaru 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Tak więc poczet sztandarowy 14. batalionu Ułanów Jazłowieckich oddawał hołd sztandarowi pułku, który jest przechowywany w Muzeum Wojska Polskiego. Następnie został odczytany rozkaz dowódcy 14. batalionu Ułanów Jazłowieckich o przyznaniu odznak pamiątkowych batalionu. Odznakami uhonorowani zostali: Krzysztof Kunachowicz – syn płk. Andrzeja Kunachowicza – dowódcy 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich w latach 1931-1936 oraz płk dr hab. Juliusz Tym – dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej w Akademii Sztuki Wojennej. Po tym wydarzeniu ppłk dr Piotr Balon wygłosił przemówienie dotyczące kultywowania przez 14. batalion Ułanów Jazłowieckich chlubnych tradycji pułku. Następnie prelekcje wprowadzającą w historię 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich wygłosił  płk dr hab. Juliusz Tym – prof. ndzw. ASzWoj.

Na koniec odczytana została „Szarża pod Jazłowcem” relacja jej uczestnika  gen. bryg. Antoniego Grudzińskiego.


Tekst i zdjęcia: por. Łukasz Olejniczak

fotogaleria: