12bz BIP
Aktualności
Piątek, 17 sierpień 2018 r.
03.08.2018
2 sierpnia br. w Sali Tradycji Błękitnej Brygady odbyło się pożegnanie Katarzyny Koseckiej
Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej pożegnał Katarzynę Kosecką, wyznaczoną na stanowisko służbowe w 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele korpusu oficerów, podoficerów, szeregowych oraz pracownicy cywilni Błękitnej Brygady. Pułkownik dypl. Piotr Trytek podziękował odchodzącej za dotychczasową pracę, wzorowe wywiązywanie się z powierzonych zadań i życzył wszelkiej pomyślności na nowym stanowisku. Ostatnim akcentem była wspólna fotografia oraz życzenia od uczestników uroczystości. „Dziękuję Dowódcy, wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym, a przede wszystkim współpracownikom z Sekcji Wychowawczej za życzliwość oraz stawianie nowych wyzwań. Praca w 12 Brygadzie Zmechanizowanej była dla mnie zaszczytem.” – Katarzyna Kosecka.
 
Serdecznie dziękujemy za wzorową pracę w 12 Brygadzie Zmechanizowanej i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym!
Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kulesza