12bz BIP
Strona główna
Wtorek, 20 luty 2018 r.
 • 16.02.2018

  Pożegnanie w Błękitnej Brygadzie

  16 lutego br. kapitan Grzegorz Żendełek pożegnał się ze służb± w Błękitnej Brygadzie.

 • 12.02.2018

  „Szacunek i wsparcie” - III edycja balu charytatywnego

  10 lutego br. w „ Starej RzeĽni ” odbył się po raz trzeci charytatywny bal karnawałowy, zorganizowany przez 12 Brygadę Zmechanizowan±, Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych na Misjach Poza Granicami Kraju.

 • 04.02.2018

  Podsumowanie międzynarodowego współdziałania ALLIED SPIRIT VIII

  Zgodnie z maksym± głosz±c±, że „szkolenie jest wykonywaniem zadania bojowego w czasie pokoju”, szkolenie w ¶rodowisku międzynarodowym nabrało kluczowego znaczenia.

 • 30.01.2018

  Sekretarz Armii USA na ćwiczeniu ALLIED SPIRIT VIII

  Współdziałaj±cych żołnierzy na ćwiczeniu pk. ALLIED SPIRIT VIII odwiedził Sekretarz Armii USA dr Mark Esper. Sekretarz armii zapoznał się ze struktur± międzynarodowej brygady, a także rozmawiał z żołnierzami bior±cymi udział w sojuszniczym szkoleniu

 • 29.01.2018

  Sojusznicza współpraca na ćwiczeniu ALLIED SPIRIT VIII

  Skomplikowane zadania taktyczne realizowane przez sojusznicze pododdziały potwierdzaj± perfekcyjne współdziałanie jakie wypracowało ponad 3000 żołnierzy w trakcie międzynarodowego ćwiczenia ALLIED SPIRIT VIII.

 • 28.01.2018

  Logistycy na ćwiczeniu Allied Spirit VIII

  „Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym” – każdy żołnierz zna to powiedzenie i każdy żołnierz uczestnicz±cy w międzynarodowym ćwiczeniu pk. ALLIED SPIRIT VIII w pełni zgodzi się z tym.

 • 27.01.2018

  Medycy na ćwiczeniu Allied Spirit VIII

  Ratownicy medyczni towarzysz± praktycznie wszystkim konfliktom zbrojnym. Uczestnicz± w wielu bardzo trudnych akcjach, s± stałymi członkami misji pokojowych, zabezpieczaj± każde szkolenie poligonowe. Dbaj± również o życie i zdrowie żołnierzy.