12 Brygada Zmechanizowana


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Centrum Pomocy Rodzinie
   
   

INFORMACJE DLA RODZIN ŻOŁNIERZY

 


Doświadczenia Żołnierzy pełniących służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych wpłynęły na konieczność wypracowania systemu wsparcia psychologicznego, prawnego, socjalnego Żołnierzy i ich Rodzin w czasie przygotowań do misji, w trakcie jej trwania oraz po powrocie Żołnierzy do kraju.
W związku z powyższym, w 12 Brygadzie Zmechanizowanej, zostało powołane Centrum Pomocy Rodzinie (CPR), do którego zadań należy:
•    utrzymywanie kontaktu z Rodzinami uczestników misji w zakresie działań pomocowych oraz w związku z ofertą przedsięwzięć kulturalno-rekreacyjnych;
•    świadczenie pomocy w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez Rodziny również w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia itp.);
•    udzielanie wsparcia psychologicznego dla członków Rodzin;
A ponadto w sytuacjach szczególnych:
•    koordynowanie działaniami w zakresie pomocy medycznej na rzecz uczestników misji oraz rannych i poszkodowanych;
•    inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla Rodzin uczestników misji oraz dla rannych i poszkodowanych;
•    współpracę z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc uczestnikom, weteranom misji oraz ich Rodzinom.OSOBY FUNKCYJNE CPR

L.p.

OSOBA FUNKCYJNA

DANE KONTAKTOWE

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.

Zastępca Dowódcy 12BZ

261 – 455 - 100

Szef CPR,

Kierowanie działalnością CPR

2.

Psycholog – konsultant Dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej

261 – 454 - 445

Doradztwo i pomoc psychologiczna w ramach indywidualnych spotkań, wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych

3.

Oficer wychowawczy

261 – 455 - 104

Pomoc w rozwiązywaniu problemów ogólnych, organizacja przedsięwzięć kulturalno-rekreacyjnych

4.

Radca prawny

261 – 454 - 324

Porady prawne

5.

Ksiądz kapelan

507 219 596

Wsparcie duchowe

 

W celu zapewnienia stałego wsparcia jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.30-15.00, a w piątki od 7.30 do 13.00.  W godzinach pozasłużbowych oraz w soboty, niedziele i święta – kontakt z osobami funkcyjnymi możliwy jest poprzez Oficera Dyżurnego 12BZ pod tel. 261 455 349

 Psychologowie 12BZ:
mjr dr Angelika Szymańska – Szczecin:
261 – 454 – 445
603 – 642 – 086
e-mail: angelika.szymanska@ron.mil.pl
mgr Joanna Wężowska – 2bsap:
261 – 451 – 410
607 – 081 – 033
mgr Eliza Omelańczuk – Stargard:
261 – 451 – 168

 WSKAZÓWKI DLA WSPÓŁMAŁŻONKA WYJEŻDŻAJĄCEGO NA MISJĘ:
•    Zorganizuj rodzinie wsparcie, które pomoże Jej/Jemu poradzić sobie podczas twojej nieobecności. Ustalcie plan zabaw, spotkań i innych aktywności, które mogą być dla Twojej rodziny sposobem na stres.
•     Ustalcie wspólnie plan aktywności dla małżonka pozostającego w domu, który będzie wymagał również emocjonalnego i fizycznego odpoczynku z dala od domu i dzieci.
•    Zachęć członków rodziny, aby wspierali Twoich najbliższych: żonę, męża, narzeczoną, rodziców, dzieci.
•     Uczciwie przedyskutuj swój wyjazd. Powiedz, gdzie jedziesz, na czym będzie polegała Twoja praca. Odpowiedz otwarcie i uczciwie na wszystkie pytania, używaj słów zrozumiałych dla twoich dzieci.
•    Wykonaj z dzieckiem kalendarz, na którym będzie mógł liczyć dni Twojej nieobecności.
•     Zapewnij rodzinie bezpieczeństwo emocjonalne i psychiczne. Stwórz bezpieczne warunki, aby twoi bliscy poradzili sobie bez Twojej obecności /pomyśl o sprawach administracyjnych, prawnych np. upoważnienia do reprezentowania ciebie przed instytucjami, o ubezpieczeniu na życie, o uprawnieniu do korzystania ze środków finansowych, o spisaniu testamentu itp./.

WSKAZÓWKI DLA WSPÓŁMAŁŻONKA POZOSTAJĄCEGO W KRAJU:
•    Jeżeli są między Wami nieporozumienia, zostaw dyskusje na ten temat do czasu, kiedy spotkasz się twarzą w twarz z twoim współmałżonkiem.
•    Korzystaj z każdej dostępnej pomocy /rodziny, przyjaciół, wsparcia innych osób/ w trudnościach, których doświadczasz podczas nieobecności męża/żony.
•    Zaplanuj sobie wolny czas, który oderwie cię od codziennej rutyny. Na przykład spotkanie z członkami rodzin, których współmałżonkowie również uczestniczą w misji, wyjście z dziećmi do parku, restauracji, na piknik itp.
•    Rodzic, który pozostał w domu, potrzebuje czasem odpocząć od ciągłej obecności dzieci. Wyjścia co jakiś czas samemu/-ej z domu są konieczne dla utrzymania zdrowia psychicznego i regeneracji sił.
•     Zachęć wszystkich członków rodziny do wspierania Twojego bliskiego na misji, zapewniaj go  o swojej miłości i oddaniu i wsparciu.
•     Spróbuj popatrzeć na jego/jej wyjazd na misję jako okazję dla własnego rozwoju (nauka języka, kurs prawa jazdy itp.).
•    Komunikacja pomiędzy rodziną a żołnierzem przebywającym na misji jest bardzo ważna. Użyj wszystkich dostępnych środków, aby utrzymywać systematyczny kontakt z twoim ukochanym/ą /telefon, e-mail, list, itp./.
•    Każdą rozmowę telefoniczną staraj się kończyć w pozytywny sposób.
•    Trzymaj niniejszy informator oraz wszelkie dane kontaktowe niezbędne w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych w stałym i łatwo dostępnym miejscu, aby móc z nich skorzystać w każdej chwili. Pamiętaj, że będąc zdenerwowanym/ą możesz zapomnieć najprostszych informacji.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW POZOSTAJĄCYCH W KRAJU MAJĄCE NA CELU UDZIELENIE POMOCY I WSPARCIA DZIECIOM, KTÓRYCH JEDEN Z RODZICÓW WYJECHAŁ NA MISJĘ:
•    Szczerze porozmawiaj z dziećmi o wyjeździe ojca/matki na misję. Wyjaśnij na czym będzie polegała praca rodzica - żołnierza. Na pytania odpowiadaj otwarcie i uczciwie, używaj słów  zrozumiałych dla twoich dzieci.
•    Zapewniaj dzieci o miłości i trosce rodzica, który wyjechał na misję, aby błędnie nie przypisały sobie bycia przyczyną separacji np. jako wyniku własnego złego zachowania.
•    Zaproponuj dzieciom metodę odliczania czasu do powrotu rodzica z misji /np. kalendarz, który pomoże dziecku liczyć dni do powrotu/.
•     Dopilnuj, aby rodzic przebywający na misji był informowany o wszystkim, co dotyczy dzieci. On/ona też chciałby wiedzieć o stanie zdrowia i o tym co słychać u jego/jej dzieci. Dziadkowie i rodzic, który pozostał  w kraju mogą wzajemnie udzielać sobie wsparcia w czasie trwania misji.
•    Bądź odpowiedzialny za kontynuację trybu i rytmu życia, jaki dotąd prowadziły dzieci. Zachowuj wszelkie zwyczaje domowe, rytm dnia aby dzieci miały poczucie bezpieczeństwa. Unikaj wszelkich radykalnych zmian. Dzieci wymagają zapewnienia, że ktoś o nie dba, zapewnia bezpieczeństwo podczas kiedy jeden z rodziców wyjeżdża.
•     Dbaj o to, aby każdego dnia, w codziennych rozmowach przewijał się temat nieobecnego rodzica.  Nie pozwól dzieciom zapomnieć o nim, spraw, żeby ciągle był obecny w waszym domu /na zdjęciach, w rozmowach,  we wspomnieniach itp.
•    Pomóż dzieciom porządkować informacje, które oglądają i słyszą każdego dnia na temat misji, w której bierze udział  ojciec albo matka. Zorientuj się, co dzieci wiedzą na ten temat i jak to rozumieją. Rozmawiaj z nimi o uczuciach, jakie wywołuje w nich nieobecność rodzica.   Pozwól dziecku czasami przejąć w domu inicjatywę. Dyskretnie mu pomagaj i  obserwuj. Dawaj mu poczucie, że ma prawo głosu i jest on bardzo ważny.
•     Dbaj o to, aby dziecko miało możliwość kontaktu z nieobecnym rodzicem za pomocą telefonu, e-mail, listów itp.
•     Staraj się nadal kultywować tradycje rodzinne oraz rodzinne zwyczaje podczas nieobecności jednego z rodziców dziecka.
•     Zachęcaj dzieci do aktywności pozaszkolnej, utrzymuj ścisły kontakt z nauczycielami i wychowawcami dziecka. Oni, jako jedni z pierwszych mogą zauważyć niepokojące zmiany w zachowaniu dzieci.

    
pdf

Kontakt

12 Brygada Zmechanizowana
Wojska Polskiego 250
70-904 Szczecin
tel. 261455349
fax. 261455101
12bz.rzecznik@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane