12 Brygada Zmechanizowana


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dołącz do 12BZ

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!


 

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM – DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!


12 Brygada Zmechanizowana jest jedną z najlepiej wyszkolonych, wyposażonych i ukompletowanych jednostek w Wojskach Lądowych. Jako jedna z pierwszych w Polsce wyposażona została w najnowocześniejsze Kołowe Transportery Opancerzone „Rosomak” i Kompanijny Moduł Ogniowy „Rak”. Żołnierze otrzymali wysoce specjalistyczne wyposażenieosobiste by ich działanie na współczesnym polu walki było możliwie efektywne i skuteczne.


Jeśli nie boisz się wyzwań i nie lubisz nudy to przyjdź i spróbuj swoich sił jako szeregowy zawodowy Błękitnej Brygady.


Do korpusu SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH może być powołany:


1) żołnierz rezerwy, który posiada:

•    odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową;, służbę przygotowawczą, lub innych    formacjach zmilitaryzowanych
•    ukończoną szkołę podstawową, gimnazjum;
•    odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
•    ukończone 18 lat.
•    obywatelstwo polskie;
•    niekaralność sądową;
•    niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez wojskowego komendanta uzupełnień;
2)     żołnierz NSR który ukończył szkolenie przygotowawcze oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przydatne do zawodowej służby wojskowej.Jeśli nie odbyłeś/aś służby przygotowawczej ani zasadniczej służby wojskowej udaj się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień.JAK WSTĄPIĆ W SZEREGI 12 BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ?


Jeśli spełniasz powyższe wymagania, przyjdź do nas na kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, które odbywają się w każdy wtorek. Miejsce zbiórki w dniu kwalifikacji -  biuro przepustek 12 Brygady Zmechanizowanej, godz. 08:00
Kandydat na żołnierza zawodowego, powinien w dniu kwalifikacji posiadać :
•    dokumenty osobiste (dowód osobisty, książeczkę wojskową);
•    świadectwo ukończenia szkoły (uwierzytelnioną kopię);
•    prawo jazdy i inne dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe;
•    uprawnienia i posiadane umiejętności;
•    strój sportowy;
•    zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do egzaminu z wychowania fizycznego;
•    kopię kontraktu na wykonywanie zadań w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (dotyczy żołnierzy NSR).
•    dok. potwierdzające ukończenie szkolenia podstawowego (szkol. przygot.)

EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW OBEJMUJE:
•    bieg na 3000 m;
•    podciąganie na drążku wysokim;
•    bieg wahadłowy 10x10 lub bieg zygzakiem;

 


UWAGA:


Warunkiem przystąpienia do egzaminu sprawnościowego z wychowania fizycznego jest posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego!


Kontakt w sprawie kwalifikacji:

  st. szer. Karolina KLEKOCIŃSKA  tel. 261 454 031
Jednostka Wojskowa 1749
al. Wojska Polskiego 250
70 – 904 Szczecin
Kancelaria personalna ds. żołnierzy NSR:
tel. 261 455 117

    
pdf

Kontakt

12 Brygada Zmechanizowana
Wojska Polskiego 250
70-904 Szczecin
tel. 261455349
fax. 261455101
12bz.rzecznik@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane