12 Brygada Zmechanizowana


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dowództwo

Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej

 

Generał bryg. Piotr Trytek urodził się 16 października 1971 roku w Stargardzie Szczecińskim. W 1990 roku rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk  Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu w 1994 roku objął stanowisko dowódcy plutonu w 6 pułku zmechanizowanym w  Wałczu. Od 1995 roku pełnił obowiązki dowódcy kompanii  w 2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów w Złocieńcu. W lutym 2000 roku został skierowany na studia w Akademii Obrony Narodowej. Po ich ukończeniu  w  2002 roku objął obowiązki oficera w sztabie 6 Brygady Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim. W 2003 roku wrócił do 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu. W 2006 roku pełnił służbę w ramach VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku  jako szef sekcji operacyjnej. Po powrocie z misji,  w 2007 roku został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe szefa sztabu 2 Brygady Zmechanizowanej  Legionów w Złocieńcu, które piastował do grudnia 2012 roku. Na przełomie 2008/2009 roku  pułkownik Piotr Trytek pełnił służbę w ramach  IV  Zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, jako Zastępca Dowódcy Kontyngentu. W 2013 roku, po ukończeniu  podyplomowych studiów dowódczo-sztabowych w Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na kolejne wyższe stanowisko – zastępcy dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów  i z dniem objęcia obowiązków mianowany do stopnia pułkownika. W  październiku 2014 roku pożegnał się ze złocieniecką Brygadą i objął stanowisko szefa Oddziału Planowania Użycia Sił Zbrojnych  w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej pułkownik Piotr Trytek z dniem 1 stycznia 2017 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej  imienia generała Józefa Hallera w Szczecinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01.08.2018 roku Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej otrzymał akt mianowania na stopień generała brygady. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

 

Zastępca Dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej

 

Pułkownik dypl. Artur Blicharski urodził się 06 sierpnia 1968 roku w Jędrzejowie. Po ukończeniu Liceum Zawodowego w 1987 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Promowany na stopień podporucznika w 1991 roku. W latach 1991-1994 pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu zmechanizowanego w 32 pułku zmechanizowanym w Kołobrzegu. W latach 1994-1998 na stanowiskach: dowódcy plutonu, następnie dowódcy kompanii zmechanizowanej w 8 Brygadzie Zmechanizowanej w Kołobrzegu. Kolejne dwa lata służby wojskowej pułkownik Blicharski spędził jako słuchacz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 2000 roku po ukończeniu uczelni,  został wyznaczony na  stanowisko dowódcy batalionu zmechanizowanego 36 Brygady Zmechanizowanej w Trzebiatowie. Z tą jednostką pułkownik Blicharski związał się na kolejne lata służby wojskowej. W latach 2009-2010, na podstawie decyzji personalnych, pułkownik Blicharski objął dowodzenie 3. batalionem zmechanizowanym, stacjonującym w Trzebiatowie a podległym 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku. W grudniu 2010 roku rozpoczął służbę na stanowisku szefa wydziału szkolenia w 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Rozkazem personalnym Dowódcy Wojsk Lądowych podpułkownik Artur Blicharski z dniem 01 stycznia 2012 roku został wyznaczony na stanowisko szefa pionu szkolenia 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie. W dniu 10 stycznia 2012 roku objął formalnie obowiązki szefa szkolenia. W 2013 roku pułkownik Blicharski rozpoczął naukę na Podyplomowych Studiach Strategiczno-Operacyjnych w Akademii Obrony Narodowej, które kończy rok później. Po 4 latach kierowania szkoleniem pododdziałów  Błękitnej Brygady , na podstawie decyzji MON nr 3561 z dniem 1 grudnia 2016 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej i z dniem objęcia obowiązków mianowany na stopień pułkownika.Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Zainteresowania: historia wojskowości, wędkarstwo. Odznaczenia:  srebrny medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, brązowy medal Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz medal Pro Memoria.

 

Starszy Podoficer Dowództwa 12. Brygady Zmechanizowanej

 

Starszy chorąży sztabowy Tomasz FUDALI urodził się 27 grudnia 1972 roku w Inowrocławiu. W 1993 roku rozpoczął służbę jako kadet Szkoły Chorążych Wojsk Zmechanizowanych w Poznaniu. Po jej ukończeniu w 1995 roku został wyznaczony na stanowisko pomocnika dowódcy plutonu zmechanizowanego w 36 Brygadzie Pancernej w Trzebiatowie. W 1996 roku obejmuje stanowisko dowódcy plutonu zmechanizowanego w 36 Brygadzie Pancernej, a następnie 36 Brygadzie Zmechanizowanej na którym to stanowisku pełni służbę do roku 2002. W latach 2002 – 2007 pełni obowiązki na stanowiskach starszego magazyniera i kierownika magazynu łączności i informatyki. W 2007 roku na podstawie rozkazu personalnego  zostaje przeniesiony do 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie celem pełnienia obowiązków na stanowisku pomocnika dowódcy plutonu zmotoryzowanego. W roku 2011 zostaje wyznaczony na stanowisko Pomocnika Dowódcy 12 BZ ds. Podoficerów. Dwukrotnie uczestniczył w misjach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.  Na przełomie 2008/2009 roku w  składzie IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu w zespole bojowym na stanowisku pomocnika dowódcy plutonu, a także 2012/2013 roku  w  składzie  XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego  na stanowisku podoficer specjalista - doradca. Ukończone kursy i szkolenia: kurs eksploatacji pojazdu KTO Rosomak, kurs dowódców KTO Rosomak, kurs dowódców i kierowców pojazdu MRAP, kurs Pomocników Dowódców ds. Podoficerów – US PL Sergean Major Course w SPWL w Poznaniu, kurs SERE poziomu „B „ w Kielcach, kurs Przywództwa i Komunikacji Społecznej w WCEO Warszawa. Wyróżnienia i odznaczenia: Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Gwiazda Afganistanu, Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Bronze Star Medal, Non Article 5 ISAF. Tytuły honorowe: Wzorowy Dowódca i Zasłużony Żołnierz RP. Żonaty, ma dwoje dzieci.

    
pdf

Kontakt

12 Brygada Zmechanizowana
Wojska Polskiego 250
70-904 Szczecin
tel. 261455349
fax. 261455101
12bz.rzecznik@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane