12 Brygada Zmechanizowana


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PODODDZIAŁY

BATALION DOWODZENIA

Batalion dowodzenia, jest pododdziałem bezpośrednio podporządkowanym dowódcy brygady, w strukturze której, znajduje się od początku jej utworzenia. W zakresie specjalistycznym realizuje zadania związane z zapewnieniem łączności w jednostce oraz z funkcjonowaniem systemu dowodzenia i ochrony brygady oraz funkcjonowaniem systemu analizy, rozpoznania i likwidacji skażeń. Nadzór merytoryczny nad działalnością batalionu sprawuje szef sztabu brygady. W obecnej chwili, pododdziały batalionu dowodzenia dzięki nowoczesnemu wyposażeniu w sprzęt łączności i informatyki, a także  dużej wiedzy specjalistycznej wspomagają procesy decyzyjne na szczeblu brygady. Poprzez zastosowanie nowoczesnych środków łączności, żołnierze batalionu zapewniają dowódcy brygady możliwość sprawnego kierowania pozostałymi pododdziałami ogólnowojskowymi i specjalistycznymi. Żołnierze batalionu dowodzenia, swoją wiedzę i umiejętności wielokrotnie sprawdzili i potwierdzili w warunkach służby poza granicami kraju, począwszy od udziału w I zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku czy  w Afganistanie.
Dowódcy batalionu:
- ppłk Jan Zawadzki (do 2001)
- mjr Robert Konopka (2001 – 2005)
- mjr Artur Standio (2005 – 2006)
- ppłk Sławomir Szachanowski (2006-2012)
- ppłk Zdzisław Zaorski (2012 – 2017)
- ppłk Tomasz Romanowski (2017 – 2017)
- w/z mjr Piotr Raczyński (2017 – 2018)
- ppłk Sławomir Gawron (2018 – obecnie)


1 BATALION PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ "LEGIONÓW"

1 batalion piechoty zmotoryzowanej „Legionów” 12.Brygady Zmechanizowanej rozpoczęto formować w roku 2005 a zakończono proces formowania w roku 2006, było to pokłosiem decyzji o przeznaczeniu 12. Brygady Zmechanizowanej do przyjęcia nowego sprzętu w Siłach Zbrojnych jakim były kołowe transportery opancerzone (KTO) „Rosomak”. Batalion formowany był na bazie batalionu czołgów który był organicznym pododdziałem 12BZ przed przeformowaniem jej na nowy etat zakładający uzbrojenie jej w KTO „Rosomak”. W pierwszych latach istnienia batalionu nacisk był kładziony na uzawodowienie jednostki oraz szkolenie na nowych KTO „Rosomak”, początkowo batalion istniał w strukturze 3-kompanijnej, następnie w roku 2007 dodano czwartą kompanię piechoty zmotoryzowanej, która jako zwarty pododdział przeszła w podporządkowanie batalionu z byłego 1. batalionu zmechanizowanego "SHIRBRIG" (obecny 3.batalion piechoty zmotoryzowanej 12.BZ), nowa kompania utworzyła 4. kompanię piechoty zmotoryzowanej, której trzon kadry brał udział w I i VI zmianach PKW Irak. Pierwszym poważnym sprawdzianem dla batalionu były ćwiczenia Wojsk Lądowych pk. „Dragon 07”. Niedługo potem podjęto także decyzję o tym że batalion wystawi część sił do III zmiany PKW Afganistan, żołnierze 1.bpzmot wraz z żołnierzami innych jednostek stanowili trzon batalionu manewrowego kontyngentu, gdzie przebywali od maja do listopada 2008 r. W roku 2009 batalion skupiony był na odtworzeniu zdolności bojowej oraz uzupełnieniem swojego stanu osobowego, i od roku 2010 rozpoczęto wdrażać i realizować 36-cio miesięczny program szkolenia. W 2011 roku batalion brał udział w ćwiczeniu „Kuguar-11” po którym jako pierwszy w kraju otrzymał certyfikację zdolności do działania zgodnie z wojennym przeznaczeniem. Również za osiągnięte wyniki w 2011 roku batalion nagrodzony został tytułem „Przodującego Pododdziału Wojsk Lądowych” uroczystość wręczenia proporca odbyła się 16 kwietnia 2012. Podstawowym uzbrojeniem batalionu są m.in. KTO „Rosomak”, moździerze LM-60, Kompanijny Modół Ogniowy „Rak”, wyrzutnie przeciwpancerne „Spike” i podstawowe wyposażenie żołnierzy karabinki 5.56mm „Beryl”. W roku 2012 batalion wystawił składu do XII zmiany PKW Afganistan.


1 batalion piechoty zmotoryzowany „Legionów” 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera przejął i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) 5. Pułku Piechoty 1. Brygady Legionów (1914-1917);
2) 5. Pułku Piechoty Legionów (1918-1939);
     
Co ciekawe w decyzji Nr 56/MON popełniono błąd pisząc o 1.batalionie „batalion zmechanizowany”, poprawna nazwa pododdziału to „batalion piechoty zmotoryzowanej”. Błąd ten poprawiono Decyzją Nr 251/MON z dnia 20 sierpnia 2012 roku.


Za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej, w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzonych w działalności kontrolno-rozliczeniowej w resorcie obrony narodowej w 2011 roku, Dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka  wyróżnił 1 batalion piechoty zmotoryzowanej "Legionów" tytułem honorowym „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych”. W dniu 8 lutego 2012 roku w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, podczas odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej z dowódcami podległych jednostek i kierowniczą kadrą Wojsk Lądowych , Dowódca Wojsk Lądowych, generał broni Zbigniew Głowienka wręczył akt  nadania tytułu honorowego „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” dla dowódcy 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej, podpułkownika Sławomira Kocanowskiego.


DECYZJA Nr 22 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dla 1. batalionu piechoty zmotoryzowanej „Legionów”

DECYZJA Nr 96/ Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 1. Batalionu piechoty zmotoryzowanej „Legionów”

 

PROPORCZYK


Dowódcy batalionu:
- ppłk Krzysztof Ruciak (2005 – 2006)
- ppłk Rafał Ostrowski (2006 – 2007)
- ppłk Marcin Szymański (2007 – 2009)
- ppłk Sławomir Kocanowski (2009 – 2013)
- cz.p.o. mjr Mariusz Ostapiak (2013 – 2014)
- ppłk Mariusz Ostapiak (2014 – 2017)
- ppłk Piotr Puchała (2017 – obecnie)

 

2 BATALION PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ

2 batalion piechoty zmotoryzowanej 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera przejął dziedzictwo tradycji, barwy i symbolikę 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, oraz otrzymał nazwę wyróżniającą ,, 14 batalion Ułanów Jazłowieckich’’ na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej  nr 349/MON z 3 sierpnia 2007r. Żołnierze batalionu  brali udział w misjach zagranicznych w Iraku  w 2008r. i Afganistanie w latach 2008-2009. W trakcie pełnienia misji pododdziały batalionu realizowały zadania patrolowe, konwojowe, ochrony obiektów oraz zwalczanie ugrupowań terrorystycznych. Z postawionych zadań wywiązały się w stopniu bardzo dobrym, udowadniając swój wysoki profesjonalizm, za co zdobyły uznanie w oczach przełożonych i wojsk koalicji. 9 stycznia 2008 r. podczas uroczystego pożegnania X zmiany PKW Irak w 12 Brygadzie Zmechanizowanej odbyło się utożsamienie 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej z 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich, połączona z przeniesieniem Orderu Wojennego Virtuti Militari na proporzec pododdziału. Przeniesienia dokonał Kanclerz Kapituły  Orderu Wojennego Virtuti Militari gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki. W uroczystości udział brali minister obrony narodowej, szef sztabu generalnego, wojewoda zachodniopomorski, oraz  liczni goście. 9 lutego 2011roku w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, podczas odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej z dowódcami podległych jednostek i kierowniczą kadrą Wojsk Lądowych , Dowódca Wojsk Lądowych, general broni Zbigniew Głowienka wręczył akt  nadania tytułu honorowego „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” dla dowódcy 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej imienia 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich, podpułkownika Ryszarda Rosnera, za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej, w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie obronności Rzeczpospolitej Polskiej w 2010 roku. W dniach: 25-30.06.2011roku na poligonie w Drawsku Pomorskim żołnierze 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ułanów Jazłowieckich ze Stargardu Szczecińskiego uczestniczyli w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pod kryptonimem „Żbik 11”.Celem ćwiczenia było sprawdzenie zdolności  2 batalionu do wykonywania zadań w ramach Sił Odpowiedzi NATO( SON) Zestaw 2012.  Do głównych zagadnień taktycznych rozpatrywanych w ćwiczeniu należało planowanie, organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z: osiągnięciem gotowości do działania, przemieszczeniem do rejonu odpowiedzialności i jego przejęciem  oraz prowadzeniem działań, zgodnie  z otrzymanym zadaniem i przeznaczeniem batalionu SON.W wyniku przeprowadzonego ćwiczenia taktycznego z wojskami dowództwo i pododdziały batalionu Ułanów Jazłowieckich  osiągnęły zdolność do planowania, organizowania i prowadzenia działań w rejonie odpowiedzialności, zgodnie ze Stałymi Procedurami Operacyjnymi SON. Pozytywną opinię i wysoką  ocenę kierownictwa ćwiczenia 12 Brygady Zmechanizowanej potwierdziła również kontrola prowadzona przez zespół oceniający z Dowództwa Operacyjnego. Kilkunastu oficerów zespołu, oceniało praktyczne działanie dowództwa i pododdziałów 2 batalionu, według natowskiego programu oceny Creval. Dowództwo i pododdziały 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej otrzymały wysokie oceny za poszczególne obszary kontroli( ocena  średnia  4,80) oraz określenie „ combat ready“.
 
Proprzec batalionu:
Płatem proporca z obu stron jest tkanina biała w kształcie kwadratu o wymiarach 75x75 cm, na której znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej.  Na ramionach krzyża wyszyte są złotą nicią daty 1918 i 1996. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Płat, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, jest obszyty frędzlą złotą. Z obu stron sztandaru po środku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu, znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego, w górnej części haftowane złotym szychem. Na  stronie  głównej  w środku  wieńca  umieszczony  jest  napis ,, HONOR I OJCZYZNA” w kolorze złotym.   Pomiędzy  ramionami  krzyża  kawalerskiego,  w rogach  płatu,  są umieszczone  wieńce  wawrzynu, a w ich  polach  liczba „14”  będąca numerem 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.  Cyfra i wieńce haftowane są złotym szychem. Na stronie odwrotnej, po środku wieńca umieszczony jest wizerunek Matki Boskiej Jazłowieckiej wykonany srebrną nicią. Pomiędzy  ramionami  krzyża  kawalerskiego,  w rogach  płatu,  są umieszczone  wieńce  wawrzynu, a w ich  polach  liczba „14”  będąca numerem 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.  Cyfra i wieńce haftowane są złotym szychem.  Na biało czerwonej szarfie na końcach obszytej złotą frędzlą, z obu stron przyszyta jest oznaka rozpoznawcza 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej. Proporzec będący kopią Sztandaru 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich został wręczony podczas uroczystości w dniu 19.07.2002r. i został ufundowany jako dar przez członków Rodziny Jazłowieckiej koła Londyńskiego.

Odznaka pamiątkowa batalionu